ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

aplus asmall areset

Elektromanyetik debimetre ;

Elektromanyetik debimetreler , iletkenliği olan sıvıların akışlarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Elektromanyetik debimetre ölçümleri hacimsel olarak; litre/sn, litre/dk, litre/ saat, metreküp/sn, metreküp/dk, metreküp/saat cinsinden yapılır.

Elektromanyetik debimetreler , Faraday’ın İndüksiyon Kanunu'na göre çalışır.

Q=f(v,k,B,D) ve Q=v*(k*D*B)

Manyetik alan, iç çap ve gövde katsayısı sabit değerlerdir. Bu nedenle de eşitlik;

Q= v*(k*D*B)=v*K olarak ifade edilebilir ve akış hızı ile oluşan voltaj arasında lineer bir ilişki olduğu görülür.

Elektrotlar ile algılanan voltaj sinyalleri bir sinyal dönüştürücü ile anlaşılır hale getirilir.