DATALOGGER

aplus asmall areset

Veri kaydediciler (Datalogger) belli bir süre içerisinde oluşan verileri üzerinde bulunan sensörler sayesinde kaydederek depolayan gerekli durumlarda bu kayıtların raporlanmasını sağlayan elektronik cihazlardır.

Data Logger Nasıl Çalışır?

Datalogger cihazları sabit beslemeli yada içerisinde bulunan pil ile çalışabilir.

Sürekli kayıt yapabilen dataloggerlar olduğu gibi belli bir zaman aralığına ayarlanmış modelleri de bulunmaktadır. Genel olarak datalogger cihazları üzerlerinde bulunan sensörler ile ölçüm işlemini gerçekleştirir bunun yanısıra harici sensörlü datalogger cihazları da bulunmaktadır.

Bu sensörler tarafından kayıt altına alınan veriler (Sıcaklık, nem, basınç, debi, darbe, ışık vs.) cihaz hafızasına ölçümün yapıldığı tarih ile birlikte kaydedilir.

Datalogger hafızasına alınan bu veriler datalogger cihazının modeline bağlı olarak bir analiz programı yada datalogger içinde kaydedilmiş bir veri dosyası (PDF, TXT vs.) açılarak incelenebilir.

Günümüzde portatif datalogger cihazlarında alınan değerler cihaz içerisindeki PDF dosyasına otomatik olarak kaydedilir, bu sayede kayıt dosyalarını incelemek için harici bir datalogger analiz yazılımı kullanmaya gerek duyulmaz.

 

Datalogger Ne İşe Yarar?

Data Logger cihazları kayıt koşullarına göre istenilen süre boyunca (Veri analizi için süre aralıkları önemlidir) ihtiyaç olan yerde kullanılabilirler. Soğuk zincir uygulamalarında, eczane depolarında, eczane dolaplarında, organ nakli araçlarında, kan merkezlerinde, pompa istasyonlarında ve bunun gibi hassas veri ölçüm sınırları olan her yerde kullanılabilir. Datalogger bir anahtar aracılığı ile başlatılarak veri alınacak ortama konur, veri alma işlemi bittiğinde cihaz bir kablo veya kablosuz bağlantı aracılığı ile veyahut da direkt olarak bilgisayara bağlanır ve veriler indirilir. Alınan veriler cihaza ait ara yüz programı ile veya farklı bir program aracılığı ile analiz edilir, rapor çıkartılır.

Veri kaydediciler, kullanıcılara iki şekilde fayda sağlar. Uzak bir yerde ölçüm yapmak için birisini göndermek ile yapılacak harcanan zaman ve masraftan tasarruf sağlanır. Ayrıca nakliye sırasında bile herhangi bir yerde ölçüm yapabilmeyi sağlar. Ek fayda olarak da bir datalogger yerleştirerek daha yüksek veri yoğunluğu sağlanır. Bir veri kaydedici, insan müdahalesi olmaksızın daha güvenli ölçümler toplar.

Birçok farklı türde veri kaydedici mevcuttur. Bunlar, sensörlü tek kanallı cihazlardan, uzun süre boyunca farklı sensörlerden veri elde edebilen çok kanallı veri kaydedicilere kadar uzanır. Veri kaydı yazılımı, elde etme parametrelerini yapılandırma ve veri çıktılarını biçimlendirme olanağı sağlar.